Home » analyse, politk, populisme » Kan danskerne ikke tænke længere?

Kan danskerne ikke tænke længere?

Nogle gange kan man undres over danskerne ikke tænker længere, end til det de kan se med det blotte øje eller deres arme rækker. Danskerne har det også at falde for smarte udsagn som i bund og grund ofte er til for at fører dem bag lyset..

På et tidspunkt  handlede det meget om udlænding og muslimer. At udlændingepolitikken blev strammet var rimelig, men der blev brugt mange eksempler på hvordan udlænding nu engang var ud fra artikler og indslag i medierne. Det helt store indblik i at langt de fleste udlænding faktisk lever en ganske normal tilværelsen blev sat i baggrunden. Naturligvis var det om en populistisk tilgang fra især Pia Kjærsgaard og den daværende VK regering, man må sige dagsordenen virkede og danskerne hoppede i stor stil på limpinden.

På sammen tid hvor Anders Fogh var statsminister var der ikke grænser for hvad man kunne med økonomien. Penge blev hældt ud i samfundet på trods af at økonomerne råbte op, og lamperne blinkende røde pga af overophedning af økonomien. Ifølge Anders Fogh Rasmussen havde vi råd til det hele, både velfærd, skattelettelser og at se på reformer om fremtiden var der ingen grund til. Danskerne synes det var fint og tog imod gaverne og ham Fogh var virkelig en statsmand for han rørte ikke noget som helst som var upopulært i den brede befolkning.

I tiden med VKO indførte Lars Løkke Rasmussen en behandlingsgaranti på en måned på sygehusene som betød at mange små operationer blev gennemført, og statikken for behandlinger steg. Bagsiden af medaljen var at imens de små operationer blev gennemført steg ventetiden på større operationer, og på det medicinske område skete store nedskæringer. I en lang periode hoppede danskerne på Løkkes populistisk træk, men heldigvis blev det dog sener gennemskuet.

I dag står vi med regningen for Fogh. Løkke og Kjærsgaards populisme. Retfærdigvis skal det dog siges at udefrakommende begivenheder også har spillet ind i den regningen som dansker nu får.
Vi har fået arbejdsløshed og den skal bringes ned. Det er dog ikke den eneste udfordring, for om få år kommer vi til at mangle arbejdskraft og arbejdstimer til at få samfundet og velfærden til at hænge sammen for dem som har mest behov,

Politikerne står med en stor opgave og den er bestemt ikke nem. SRSF Regeringen vil lave reformer så vi kan bevare velfærdssamfundet på sigt. Det er ikke populært, og der er ingen nemme løsninger. For at bringe arbejdsløsheden ned er der sat væksttiltag i gang og flere er på vej. Det er blot ikke løsninger som kan ses med det blotte øje fra den ene dag til den anden.
Problemet for regeringen og for den sags skyld for Danmark som helhed er at det ikke er en nem dagsorden, og der er ikke mulig for den populismen som dansker falder på knæ for.

Det store oppositionsparti Venstre ønsker ikke til at medvirker til at bringe Danmark på fode. Venstre foretager sig intet udover at komme med skiftende udmeldinger som passer ind i populismens tegn, for nogen fast og troværdig kurs undlader Venstre, da de komme til at bryde deres populisme dagsorden.. Det passer tilsyneladende mange dansker godt, hvis man skal tro meningsmålingerne. Danskerne vil have, og når de har fået, vil de have mere. Det har Venstre ganske enkelt opdraget dem til efter 10 år ved magten.

Nu skulle man tro at Dansk Folkeparti og Venstre var mester i populismen, men de må se sig distanceret med flere længder af Enhedslisten med Johanne Smidt Nielsen i spidsen.  Det er er interessant er at enhedslistens egen principprogram bliver sat i baggrunden, da det ikke tåler dagens lys. En anden ting er at de resultater som Enhedslisten har opnået bliver sjældent omtales af partiet.

Hvad Enhedslisten mester er kritik af andre og især regeringen. Der er ingen konsistens i kritikken hvis man virkelig gør i dybden. Det handler om at kalde regerings politik for blå, på trods af at den blå blok ikke vil stemme for. Den anden ting er konstant at taler om at de rige skal betale mere. Problem for Enhedslisten er blot med alle de penge som skal deles ud betyder at lavtlønnede bliver en del af de rigeste og kommer til at betale gildet.

Hvad der også er interessant når Enhedslisten kritiserer regering 2020 plan, og der spørges til hvordan Enhedslistens samfund og økonomien skal se ud i 2020 er tavsheden total.

Enhedslisten har ingen sammenhængende politik. Hvad partiet til gengæld har er masser af populistisk “oneliners”. Det er oneliners som handler om  alle grupper skal have mere, ingen krav skal stilles til arbejdsløse, personer med nedsat erhvervsevne skal blot passe sig selv og gør man noget for dem er det hetz osv. Hele artilleriet af oneliners  passer en del venstrefløjs vælger ganske godt, og de hopper på Enhedslistens populismen. Et paradoks er at de vælger som hopper på denne Enhedsliste-populisme ikke er bedre end de vælgere, som de selv har revset og stemt på Dansk Folkeparti pga en populistisk tilgang.

Man kan rolig sige at danskerne stemmer på populismen, hvis man skal tror de nuværende meningsmålinger. Fremgang har de to populistisk partier Venstre og Enhedslisten som siger hvad der behager folk uden at komme med konkrete løsninger på landets udfordringer.

Jeg mener at man skal rose regeringen for at komme med en række reformer og udspil for at løse landets problemer, og ændre en tilgang til mennesker med nedsat erhvervsevne så de ikke skal lades i stikken. De skal have en chance mere.

Regeringen tager fremtids velfærd alvorlig. I forhold til den øget arbejdstid, der er brug for i fremtiden er et modig tiltag. Den øget arbejdstid får igen “nutiden-populisterne til at stikke hovedet  frem hos Enhedslisten og dele af fagbevægelsen. Man skal ikke arbejde mere når arbejdsløsheden er høj lyder det. Problemet er som jeg tidligere har nævnt, hvis man isoleret ser på arbejdsløsheden i nuet, og udelukkende forholder sig til det, mangler vi pludselig hænder til at udfylde ledige job, og sker det betyder det en nedgang i velfærden som ikke før er set i Danmark. Jeg er ikke i tvivl sker det vil både fagbevægelse og Enhedslisten være de første til at råbe op og glemme alt om deres fravær i populismens hurtig nutids fix.

Regerings problem er ikke den mangle handling. Regerings problem er danskerne hang til populisme og “politiske korrekte”udmeldinger som vi ser hos Venstre og Enhedslisten. Man kan blot stille spørgsmålet: Kan danskerne virkelig ikke tænke længere???

.